Chương trình VIP của Royal77 được xét hàng tháng, hệ thống sẽ chọn ra các thành viên đạt tiêu chuẩn và cập nhật trạng thái mỗi tháng.

Điều kiện (đạt tiêu chuẩn) Doanh thu cược tiêu chuẩn 2tỷ
Điều kiện xét duy trì hạng hội viên Thành viên phải duy trì mức doanh thu cược tiêu chuẩn hàng tháng để có thể duy trì trạng thái VIP
Tổng tiền cọc tiêu chuẩn mỗi tháng (VND) 50,000,000
Bao lì xì hàng tháng 400,000

Điều khoản và thể lệ:

 1. Lì xì cho thành viên VIP, Tiền thưởng ưu đãi, Tiền mừng sinh nhật Doanh thu cược tiêu chuẩn tối thiểu bằng tổng các loại tiền thưởng thì mới có thể rút tiền。
 2. Người chơi chỉ có thể hưởng 01 loại ưu đãi VIP trong một tháng và tất cả các hạng mục tiền thưởng ưu đãi chỉ có thể áp dụng một lần duy nhất cho mỗi người chơi。
 3. Quà tặng sinh nhật được nhận thông qua Live chat trong tháng sinh nhật, tiền thưởng sẽ được phân bố tùy theo hạng mức hội viên VIP. Người chơi có nghĩa vụ cung cấp các thông tin đưuọc yêu cầu nhằm mục đích xác minh.
 4. Royal77 có quyền ra quyết định đối với tính hợp lệ của hội viên dưới mọi trường hợp.
 5. Tiêu chuẩn của chương trình VIP tại Royal77 sẽ được tính toán và phân tích bởi hệ thống do đó các thành viên sẽ đạt được công nhận thăng hạng khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu đặt ra.
 6. Tiêu chuẩn của chương trình VIP tại Royal77 sẽ được tính toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, hội viên không thể duy trì hạng hội viên sẽ bị giảm hạng xuống theo như tính toán của hệ thống. Ví dụ: Hội viên được ưu đãi trong tháng 6, hệ thống sẽ tính toán và ra quyết định vào ngày 31/07.
 7. Royal77 có quyền sửa đổi bất kì luật lệ và quy định vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước. Nhằm đảm bảo quyền lợi người dùng, chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng đọc kĩ các điều khoản và thể lệ của chúng tôi.
Điều kiện (đạt tiêu chuẩn) Doanh thu cược tiêu chuẩn 3.5tỷ
Điều kiện xét duy trì hạng hội viên Thành viên phải duy trì mức doanh thu cược tiêu chuẩn hàng tháng để có thể duy trì trạng thái VIP
Tổng tiền cọc tiêu chuẩn mỗi tháng (VND) 70,000,000
Bao lì xì hàng tháng 950,000

Điều khoản và thể lệ:

 1. Lì xì cho thành viên VIP, Tiền thưởng ưu đãi, Tiền mừng sinh nhật Doanh thu cược tiêu chuẩn tối thiểu bằng tổng các loại tiền thưởng thì mới có thể rút tiền。
 2. Người chơi chỉ có thể hưởng 01 loại ưu đãi VIP trong một tháng và tất cả các hạng mục tiền thưởng ưu đãi chỉ có thể áp dụng một lần duy nhất cho mỗi người chơi。
 3. Quà tặng sinh nhật được nhận thông qua Live chat trong tháng sinh nhật, tiền thưởng sẽ được phân bố tùy theo hạng mức hội viên VIP. Người chơi có nghĩa vụ cung cấp các thông tin đưuọc yêu cầu nhằm mục đích xác minh.
 4. Royal77 có quyền ra quyết định đối với tính hợp lệ của hội viên dưới mọi trường hợp.
 5. Tiêu chuẩn của chương trình VIP tại Royal77 sẽ được tính toán và phân tích bởi hệ thống do đó các thành viên sẽ đạt được công nhận thăng hạng khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu đặt ra.
 6. Tiêu chuẩn của chương trình VIP tại Royal77 sẽ được tính toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, hội viên không thể duy trì hạng hội viên sẽ bị giảm hạng xuống theo như tính toán của hệ thống. Ví dụ: Hội viên được ưu đãi trong tháng 6, hệ thống sẽ tính toán và ra quyết định vào ngày 31/07.
 7. Royal77 có quyền sửa đổi bất kì luật lệ và quy định vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước. Nhằm đảm bảo quyền lợi người dùng, chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng đọc kĩ các điều khoản và thể lệ của chúng tôi.
Điều kiện (đạt tiêu chuẩn) Doanh thu cược tiêu chuẩn 10tỷ
Điều kiện xét duy trì hạng hội viên Thành viên phải duy trì mức doanh thu cược tiêu chuẩn hàng tháng để có thể duy trì trạng thái VIP
Tổng tiền cọc tiêu chuẩn mỗi tháng (VND) 270,000,000
Bao lì xì hàng tháng 1,500,000

Điều khoản và thể lệ:

 1. Lì xì cho thành viên VIP, Tiền thưởng ưu đãi, Tiền mừng sinh nhật Doanh thu cược tiêu chuẩn tối thiểu bằng tổng các loại tiền thưởng thì mới có thể rút tiền。
 2. Người chơi chỉ có thể hưởng 01 loại ưu đãi VIP trong một tháng và tất cả các hạng mục tiền thưởng ưu đãi chỉ có thể áp dụng một lần duy nhất cho mỗi người chơi。
 3. Quà tặng sinh nhật được nhận thông qua Live chat trong tháng sinh nhật, tiền thưởng sẽ được phân bố tùy theo hạng mức hội viên VIP. Người chơi có nghĩa vụ cung cấp các thông tin đưuọc yêu cầu nhằm mục đích xác minh.
 4. Royal77 có quyền ra quyết định đối với tính hợp lệ của hội viên dưới mọi trường hợp.
 5. Tiêu chuẩn của chương trình VIP tại Royal77 sẽ được tính toán và phân tích bởi hệ thống do đó các thành viên sẽ đạt được công nhận thăng hạng khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu đặt ra.
 6. Tiêu chuẩn của chương trình VIP tại Royal77 sẽ được tính toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, hội viên không thể duy trì hạng hội viên sẽ bị giảm hạng xuống theo như tính toán của hệ thống. Ví dụ: Hội viên được ưu đãi trong tháng 6, hệ thống sẽ tính toán và ra quyết định vào ngày 31/07.
 7. Royal77 có quyền sửa đổi bất kì luật lệ và quy định vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước. Nhằm đảm bảo quyền lợi người dùng, chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng đọc kĩ các điều khoản và thể lệ của chúng tôi.
Điều kiện (đạt tiêu chuẩn) Doanh thu cược tiêu chuẩn 20tỷ
Điều kiện xét duy trì hạng hội viên Giá trị 3 tháng
Tổng tiền cọc tiêu chuẩn mỗi tháng (VND) 550,000,000
Bao lì xì hàng tháng 2,100,000

Điều khoản và thể lệ:

 1. Lì xì cho thành viên VIP, Tiền thưởng ưu đãi, Tiền mừng sinh nhật Doanh thu cược tiêu chuẩn tối thiểu bằng tổng các loại tiền thưởng thì mới có thể rút tiền。
 2. Người chơi chỉ có thể hưởng 01 loại ưu đãi VIP trong một tháng và tất cả các hạng mục tiền thưởng ưu đãi chỉ có thể áp dụng một lần duy nhất cho mỗi người chơi。
 3. Quà tặng sinh nhật được nhận thông qua Live chat trong tháng sinh nhật, tiền thưởng sẽ được phân bố tùy theo hạng mức hội viên VIP. Người chơi có nghĩa vụ cung cấp các thông tin đưuọc yêu cầu nhằm mục đích xác minh.
 4. Royal77 có quyền ra quyết định đối với tính hợp lệ của hội viên dưới mọi trường hợp.
 5. Tiêu chuẩn của chương trình VIP tại Royal77 sẽ được tính toán và phân tích bởi hệ thống do đó các thành viên sẽ đạt được công nhận thăng hạng khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu đặt ra.
 6. Tiêu chuẩn của chương trình VIP tại Royal77 sẽ được tính toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, hội viên không thể duy trì hạng hội viên sẽ bị giảm hạng xuống theo như tính toán của hệ thống. Ví dụ: Hội viên được ưu đãi trong tháng 6, hệ thống sẽ tính toán và ra quyết định vào ngày 31/07.
 7. Royal77 có quyền sửa đổi bất kì luật lệ và quy định vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước. Nhằm đảm bảo quyền lợi người dùng, chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng đọc kĩ các điều khoản và thể lệ của chúng tôi.
Điều kiện (đạt tiêu chuẩn) Nhận được thư mời
Điều kiện xét duy trì hạng hội viên Giá trị 1 năm
Tổng tiền cọc tiêu chuẩn mỗi tháng (VND) -
Bao lì xì hàng tháng 4,200,000

Điều khoản và thể lệ:

 1. Lì xì cho thành viên VIP, Tiền thưởng ưu đãi, Tiền mừng sinh nhật Doanh thu cược tiêu chuẩn tối thiểu bằng tổng các loại tiền thưởng thì mới có thể rút tiền。
 2. Người chơi chỉ có thể hưởng 01 loại ưu đãi VIP trong một tháng và tất cả các hạng mục tiền thưởng ưu đãi chỉ có thể áp dụng một lần duy nhất cho mỗi người chơi。
 3. Quà tặng sinh nhật được nhận thông qua Live chat trong tháng sinh nhật, tiền thưởng sẽ được phân bố tùy theo hạng mức hội viên VIP. Người chơi có nghĩa vụ cung cấp các thông tin đưuọc yêu cầu nhằm mục đích xác minh.
 4. Royal77 có quyền ra quyết định đối với tính hợp lệ của hội viên dưới mọi trường hợp.
 5. Tiêu chuẩn của chương trình VIP tại Royal77 sẽ được tính toán và phân tích bởi hệ thống do đó các thành viên sẽ đạt được công nhận thăng hạng khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu đặt ra.
 6. Tiêu chuẩn của chương trình VIP tại Royal77 sẽ được tính toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, hội viên không thể duy trì hạng hội viên sẽ bị giảm hạng xuống theo như tính toán của hệ thống. Ví dụ: Hội viên được ưu đãi trong tháng 6, hệ thống sẽ tính toán và ra quyết định vào ngày 31/07.
 7. Royal77 có quyền sửa đổi bất kì luật lệ và quy định vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước. Nhằm đảm bảo quyền lợi người dùng, chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng đọc kĩ các điều khoản và thể lệ của chúng tôi.
Tích lũy điểm thưởng dựa trên doanh thu cược
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng riêng -
Ưu tiên đặt cọc/ rút tiền -
Hạn mức rút tiền -
Lì xì cho thành viên VIP (áp dụng điều kiện và thể lệ) 400,000
Tiền thưởng ưu đãi 400,000
Quà tặng sinh nhật 400,000
Hoàn tiền Live Casino 0.77%
Hoàn tiền Sport 0.37%
Hoàn tiền Slot 0.37%
Chương trình du lịch riêng của Royal77 -
Tích lũy điểm thưởng dựa trên doanh thu cược
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng riêng -
Ưu tiên đặt cọc/ rút tiền -
Hạn mức rút tiền -
Lì xì cho thành viên VIP (áp dụng điều kiện và thể lệ) 950,000
Tiền thưởng ưu đãi 950,000
Quà tặng sinh nhật 950,000
Hoàn tiền Live Casino 0.77%
Hoàn tiền Sport 0.37%
Hoàn tiền Slot 0.37%
Chương trình du lịch riêng của Royal77 -
Tích lũy điểm thưởng dựa trên doanh thu cược
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng riêng -
Ưu tiên đặt cọc/ rút tiền
Hạn mức rút tiền -
Lì xì cho thành viên VIP (áp dụng điều kiện và thể lệ) 1,500,000
Tiền thưởng ưu đãi 3,000,000
Quà tặng sinh nhật 1,500,000
Hoàn tiền Live Casino 0.80%
Hoàn tiền Sport 0.40%
Hoàn tiền Slot 0.40%
Chương trình du lịch riêng của Royal77 -
Tích lũy điểm thưởng dựa trên doanh thu cược
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng riêng
Ưu tiên đặt cọc/ rút tiền
Hạn mức rút tiền Nhiều hơn hạn mức thông thường 50%
Lì xì cho thành viên VIP (áp dụng điều kiện và thể lệ) 2,100,000
Tiền thưởng ưu đãi 4,200,000
Quà tặng sinh nhật 2,100,000
Hoàn tiền Live Casino 0.80%
Hoàn tiền Sport 0.55%
Hoàn tiền Slot 0.55%
Chương trình du lịch riêng của Royal77 -
Tích lũy điểm thưởng dựa trên doanh thu cược
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng riêng
Ưu tiên đặt cọc/ rút tiền
Hạn mức rút tiền Nhiều hơn hạn mức thông thường 100%
Lì xì cho thành viên VIP (áp dụng điều kiện và thể lệ) 4,200,000
Tiền thưởng ưu đãi 10,000,000
Quà tặng sinh nhật 4,200,000
Hoàn tiền Live Casino 1.00%
Hoàn tiền Sport 0.70%
Hoàn tiền Slot 0.70%
Chương trình du lịch riêng của Royal77 -
^